Holthausen

[]

In geen ander stadsdeel van Hattingen vond in de laatste een zo sterke bevolkingsgroei plaats als in Holthausen. Ondertussen wonen 5820 Menschen  in het stadsdeel en de tendens is stijgend. Het inwonertal in Holthausen is sinds 1966 verdubbeld. .
Terwijl de verklaring van de meeste dorpsnamen niet zo eenvoudig is, is de betekenis van het woord Holthausen vrij duidelijk: toen destijds grotere stukken grond in de omgeving ontgonnen werden en omgevormd werden in weides en velden, was het gebied van de huidige deelgemeente Holthausen nog een bos. Toen de omringende gebieden de boeren in de 7e eeuw niet meer genoeg leefruimte boden, werden meerdere bosrijke gebieden ontsloten, de mensen trokken 'int Holt (hout), vandaar de naam Holthausen. Op 15.11.1504 gaf Heinrich III Rijkshof Holthausen aan Stift Essen/Abdij Werden. Met de aangrenzende gemeente Welper bleef Holtausen tot de 18e eeuw verbonden en wel in de vorm van een markgenootschap. 
Tot aan het einde van de 19e eeuw waren hier alleen straten en wegen, die eenvoudig waren en er waren weinig boerderijen. In 1939 werd de Aurora mijn geopend, die tot 1965 kolen dolf.  In 1942 werd een gemeentelijke bibliotheek geopend. 

In dit industriearme deel vestigden zich met name families, vanwege de natuur en de korte afstand naar de stad Hattingen. Zo werd op 16-08-1971 de basisschool geopend in Holthausen en op 02-09-1974 de katholieke kleuterschool. En ten gevolge van de bevolkingsgroei werd een tweede kleuterschool gebouwd in de Lindstockstraße.
Door de inzet van betrokken mensen en ouders kon op 21-02-1977 voor de eerste keer de Holthauser optocht op carnavalsmaandag plaatsvinden, die ook nu nog op het programma van Hattingen staat.

Kenmerkend voor de structuur was ook de bouw van een scholengemeenschap  met gymnasium en mavo/havo aan de Lindstockstraße voor 2000 leerlingen. Ernaast werd een overdekt zwembad gebouwd en een sportveld aangelegd. 

Op 22-12-1985 breidde de St.-Georgs-kerkgemeenschap uit met de inwijding van een nieuw evangelisch gemeenschapscentrum aan de Dorfstraße. In 2009 wordt begonnen met de bouw van bijgebouw dat dienst doet als jeugdruimte. 
Met de eerstesteenlegging voor de neurochirurgische REHA-Klinik (revalidatiecentrum) op 13-01-1991 (opening 1993, uitgebreid met een kinderafdeling in 1995) ontstond nog een aantrekkelijk gebied aan de rand van de Holthauser Höhen. Vandaag de dag is de REHA-Klinik een van de grootste werkgevers in Hattingen. 

Door de infrastructuur - winkels, bank, scholen, etc - groeide en groeit dit deel steeds meer. Op verschillende plekken in Holthausen werden grotere bouwgebieden ontsloten. 

Verder zijn er sportverenigingen, een multifunctionele hal bij de basisschool, die ook dienst doet als locatie foor feesten en bijeenkomsten en de sportvelden "An der Behrenbeck" en die bij de scholengemeenschap met beachsport faciliteiten. 

 

Klinik Holthausen