Niederbonsfeld

[]

De eerste sporen van mensen in het gebied Niederbonsfeld zijn aangetoond door vondsten van artefacten aan de Isenberg / in het Balkhauser Tal. Ze konden op de tijd rond 2000 jaar v. Chr. gedateerd worden. De nederzetting begon ongeveer in 900 n.Chr. met het rooien van het bos voor enkele boerderijen. 

De eerste akte stelt, dat in 970 n. Chr. een boerderij in Balkhausen geschonken werd aan het klooster Werden. 

Ca. 200 jaar later, in de jaren 1193 – 1200 n. Chr., werd de Isenburg gebouwd. Op 7-11-1225 werd graaf von Isenburg ervan beschuldigd de moord te hebben gepleegd op de aartsbisschop van Keilen. Daarvoor werd hij geëxecuteerd en de burcht werden in de van 1225/1226 volledig vernield en niet weer opgebouwd. De nazaten van de graaf wonen vandaag de dag als graven van Limburg in Nederland. 

In 1265 verenigden de boeren en de bewoners zich in het buurschap Bodinsfeld, waaruit later de plaatsnamen Ober-en Niederbonsfeld ontstaan zijn. 

Er  wordt gesteld dat zich na de deling van de Marken armere erfpachters vestigden in de Winzermark, Deze streek werd tot 1850 door dieven en bendes geteisterd, zodat soldaten in moesten grijpen om het probleem onder controle te krijgen.

Op 31-10-1841 werd district Hattingen opgericht. Destijds maakten hiervan ook Dahlhausen, Linden en Oberbonsfeld deel uit. 

Niederbonsfeld werd in stad Hattingen ingelijfd. Zonder Nierenhof kreeg de stad Hattingen er door deze inlijving  4,3 km² en ca. 2200 nieuwe burgers bij. .