Wettelijke kennisgeving en privacybescherming

[] Stadtmarketingverein Hattingen e.V. is er alles aan gelegen, om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en actueel is. Aansprakelijk of garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde gegevens en data is echter uitgesloten. Stadtmarketingverein Hattingen e.V. behoudt zich het recht voor, om zonder aankondiging veranderingen of aanvullingen op de reeds beschikbare gegevens of informatie door te voeren. 
Alle beeldrechten liggen bij de Stad Hattingen of bij Fa. ergoSERV Jörg Roel, Hattingen.
Het overnemen of gebruiken van tekst- of beeldmateriaal is niet toegestaan. 

Wij willen u erop wijzen, dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden, wanneer u website www.hattingen-marketing.de bezoekt: 

Alle  informatie (in het bijzonder prijzen, reserveringen, online berekeningen) is onder voorbehoud. Wij kunnen niet garanderen, dat deze gegevens te allen tijde, volledig bijgewerkt en actueel zijn. 

Alle opgevoerde prijzen in euro zijn richtprijzen. 

Stadtmarketingverein Hattingen e.V. is tevens niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor fouten/falen van het internet, schade door derden, allerlei geïmporteerde data (virussen, wormen, Trojaanse paarden), noch voor links van en naar andere websites. Wij hebben geen controle over de inhoud en vorm van andere websites. 

Wij kunnen het foutloze functioneren van hard- en software niet garanderen. 

Wij willen u erop attent maken, dat deze site technische onvolkomenheden of typografische fouten kan bevatten. 

Wij behouden ons het recht voor, om de informatie op deze site - wanneer dan ook en zonder aankondiging vooraf  - te veranderen of te actualiseren. Dit geldt ook voor verbeteringen en/of veranderingen, die betrekking hebben op de producten, evenementen, respectievelijk. programma's, die op deze site beschreven worden. 

In geen geval kan Stadtmarketingverein Hattingen e.V. door derden aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of overige gevolgschade, die ontstaan is door het gebruik van deze website of van een website die met deze website middels link verbonden is.  Uitgesloten is ook alle aansprakelijk voor verloren winst, operationele onderbrekingen, verlies van programma's of andere data/gegevens in uw informatiesystemen. Dit geldt ook dan, wanneer wij uitdrukkelijk op de mogelijkheid van dergelijke schade worden gewezen. 

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die een website naar uw browser sturen kan, zodat deze website u beter van dienst kan zijn bij systemen die door databanken ondersteund worden. U heeft echter de mogelijkheid, om uw browser zo in te stellen, dat u ervan op de hoogte gesteld wordt, wanneer er sprake is van een cookie. Op die manier kunt u zelf beslissen, of u het wil accepteren of niet.