Hanzeatisch Hattingen

[] Lübeck, Hamburg, Bremen – iedereen kent de grote Hanzesteden. Maar het eigenlijke kernland van de Duitse Hanze (Oudhoogduits voor schare, gevolg) is Westfalen. Westfaalse en Neder-Rijnse kooplui, waaronder kooplui uit Münster, Soest, Dortmund -- en Hattingen,  ondernamen vaak handelstochten naar de Ostsee en vestigden zich vanaf de 12e eeuw in de Nederduitse zeesteden. Zij handelden met name in wollen doeken en geïmporteerde Spaanse wol. 

 

Van koopmansbond naar stedenbond 

De koopmanshanze verschafte de Nederduitse steden economische en politieke macht en legde de basis voor de hanzeatische stedenbond, die in zijn bloeiperiode tussen de 12e en 16e eeuw met 200 steden de machtigste economische bond  op Duits grondgebied werd. 

 

Stad van de stichting van het Westfaalse Hanzeverbond 

In 1983 hebben Hattingen en nog 19 voormalige Westfaalse Hanzesteden uit Hessen, Nedersaksen en Westfalen het Hanzeverbond nieuw leven ingeblazen en de oprichtingsoorkonde van het Westfaalse Hanzeverbond in Herford ondertekend– vandaag de dag met 48 Hanzesteden de grootste regionale organisatie van het stedenverbond Die Hanse.

 

Verdere informatie over de geschiedenis van de Hanzestad vindt u op Hattingen.de

 

Das Haus der grauen Mönche (het huis van de grijze monniken)

Hattingen als lid van de Hanze – dat is zelfs materiaal voor een historische roman van de schrijver Jan Zweyer uit Herne. Want hier, in het laatmiddeleeuwse Hattingen, begint zijn driedelige middeleeuwse saga Das Haus der grauen Mönche. En hier laat hij ook in 1511 het derde deel Im Dienst der Hanse  over het weeskind Jorge von Linden ten einde gaan. 

De centrale figuur in zijn roman, Jorge von Linden, groeit op in het „Haus der grauen Mönche“ - een instelling van de orde der dominicanen. Het stenen gebouw dat dateert uit de 15e eeuw lag waarschijnlijk dichtbij de St.-Georgs-kerk en de Kirchstraße totdat het om en nabij 1855 afgebroken werd. 

 

Lesen Sie mehr über das „Haus der grauen Mönche“!